Visionen

En patient – en journal.

Det är basvisionen för hela TakeCare. När det uppfylls, kan vi också se att vården blir effektivare för personalen, säkrare för patienten och billigare för landstinget. Vi samlar dessa positiva effekter under begreppet ”Smartare Vård”.

IT-system blir alltmer affärskritiska och därmed en prioriterad och integrerad del av verksamheten i många företag och organisationer. Inom vården har IT släpat efter under många år. Teorierna om varför det är så är många, men vi kan konstatera att så är fallet. Genom att utveckla och tillhandahålla ett gediget verksamhetsstödjande journalsystem vill vi kunna bidra till att öka effektiviteten inom de vårdadministrativa delarna – det som benämns e-hälsa.

Oavsett vilken läkare eller specialitet man besöker, ska patientinformationen samlas i samma databas. Krockande medicineringar, likaväl som läkemedelsmissbruk blir uppenbara, eventuella allergier syns för akutläkaren som ska behandla en medvetslös patient. TakeCare leder kort sagt till att patientsäkerheten blir mycket högre än den är utan ett gemensamt journalsystem. Samtidigt underlättar systemet administrationen för vårdpersonalen. Labbeställningar eller provtagningar är bara några klick bort, liksom tidsbokning, recepthantering och röntgensvar. Genom ett effektivt stöd blir det mer tid för vård i verksamheten.