Vi idag

TakeCare har idag 30 000 användare och över 2.3 miljoner patienter i samma system. Det är Sveriges största vårdinstallation och en av de större i världen. Idag är vi ca tjugofem anställda samt ett antal konsulter. Majoriteten av de anställda är systemutvecklare varav många har egen erfarenhet från vården. Det sistnämnda gäller i ännu högre grad bland våra projektledare.

Vår närhet till användarna är en av huvudfaktorerna i vår framgångsrika metod för att skapa ett av marknadens mest kompletta och användarvänliga system. Andra viktiga faktorer återfinns i den utvecklingsmetod vi använder oss av.

Majoriteten av vår utveckling sker i olika utvecklingsgrupper som skapas för att tillgodose specifika krav eller önskemål från kundernas verksamheter. Från verksamheten samlar vi de användare som är bäst lämpade för att kunna belysa alla sidor av behoven.

Genom valet av APL som teknisk plattform, är det förhållandevis enkelt att snabbt bygga ett lösningsförslag som kan kallas för en körbar prototyp. Denna kan vara fullt fungerande, men är ändå lätt att förändra utifrån utvecklingsgruppens synpunkter.

Den erfarenhet som vi har fått under 15 år av TakeCare utveckling, visar att den iterativa modellen fungerar bäst vid den typ av användarcentrerad utveckling som vi bedriver.

Vi på Profdoc Care AB anser oss privilegierade genom att vi har förmånen att i ett nära samarbete med kunderna vara med och utveckla TakeCare. Det gör att alla på företaget brinner för att förbättra möjligheter till en smartare vård.