Smartare vård

Från starten av TakeCare har målet varit att tillhandahålla ett vårddokumentationssystem som är komplett och lättillgängligt enligt principen, ”En patient en journal – hela vårdkedjan”. Vi vill kort sagt ge vårdens aktörer möjlighet att arbeta smartare. Vi har kommit en bra bit på väg som huvudjournalsystem inom Stockholms Läns Landsting men tänker inte nöja oss med detta.

TakeCare utvecklas ständigt för att tillgodose nya krav från patienter, vårdgivare och teknik.

Genom TakeCare Xchange och TakeCare Intelligence välkomnar vi andra system för informationsutbyte samt analys. Xchange-applikationen står för informationsutbyte i realtid och Intellegence används för resultatanalys av data.

Användarvänligt –  TakeCare är enkelt att implementera och erbjuder en bred funktionalitet anpassad för svensk sjukvård. Det gör TakeCare till den effektivaste vägen till smartare vård.