Varför välja TakeCare

TakeCare är ett fullskaligt journalsystem, utvecklat för svensk sjukvårds behov av e-hälsa. Systemet har en av de största enskilda vårdinstallationerna i världen med 30.000 aktiva användare. TakeCare är i drift på bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, ASIH inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sophiahemmet, Stockholms Sjukhem, Södertälje Sjukhus, med flera.

Med användning av TakeCare inom ett landsting kan man uppnå ”en patient – en journal”. Något som ökar patientsäkerheten, sparar vårdinstanserna tid och landstingen pengar. Nedbrutet på produkt finns det starka fördelar med TakeCare, jämfört med alternativen på marknaden:

Skalbar funktionalitet – stöd för både specialistmottagningar, akutsjukvård, primärvård och kompletta sjukhus, bland annat. En gemensam grundplattform knyter ihop vårdkedjan i landstinget och gör det möjligt att ha en enda journal för en patient. Med moduler skräddarsys sedan funktionaliteten för respektive område, så att varje enhet får stöd som motsvarar just dess behov. Ny funktionalitet är enkelt att komplettera med när nya enheter ansluter sig till journalsystemet.

Kapacitet – med tiotusentals samtidiga användare i skarp drift kan vi tryggt bevisa TakeCares snabba svarstider under hög belastning. I 99,9% av fallen är svarstiden under en sekund. Svarstiderna är helt oberoende av storleken på och antalet journaler i systemet.

Enkelhet – att implementera ett nytt journalsystem kan vara allt ifrån en smidig process, till ett i det närmaste omöjligt uppdrag, beroende på vilket system man väljer. TakeCare har vunnit pris för sin användarvänlighet och systemet sparar ansenlig tid och kostnad åt kunderna, genom att vara enkelt att installera, implementera och använda. Tack vare ett intuitivt användargränssnitt krävs minimalt med utbildning för användarna. Dessutom är systemet redan i drift på en mängd olika vårdenheter. Det finns – och det fungerar i en breddverksamhet.

Säkerhet – systemet uppfyller mycket högt ställda krav på integritet, struktur och säkerhet. Patientsäkerheten är kanske den viktigaste nyttan TakeCare medför, utöver en strukturering och effektivisering av arbetet. TakeCare ger samtliga vårdgivare som är anslutna till systemet en tydlig överblick över varje patients historik och aktuella status. Det minskar bland annat risken för olämplig eller krockande medicinering.

”All information är samlad och det gör att det är lätt att ge relevant information. Underlättar mitt arbete då jag kan kommunicera med Gotland. Jag kan prata med andra och få reda på information om en patient och vad som skrivits in i journalen av en annan läkare på en annan avdelning.”

Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset

FAKTA:

Implementationen av TakeCare på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna med 8000 användare tog cirka ett år.

”Man får en bra överblick i journalen och över journalsystemet. Det är ett modernt verktyg i sjukvården.” Användare, Karolinska Universitetssjukhuset