TakeCares historia

TakeCares historia startar i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Vår VD Martin Williamson arbetade som sjuksköterska och ville få en möjlighet att kombinera sina sjukvårdskunskaper med sitt intresse för teknik. Han började läsa det som fanns tillgängligt om datoriserade journaler, vilket vid den här tiden var ganska nytt. Martin slutade sin tjänst som sjuksköterska och började istället arbeta som utbildare på ett idag avsomnat datajournalföretag. Han for land och rike runt som utbildare och kvällarna fyllde han med att skissa på det som skulle komma att bli TakeCare. Målet var redan då, ”En patient – en journal, hela vårdkedjan”.

Martin träffade Peter Pichler, som då arbetade som IT-konsult och utvecklade produktionssystem för banker och försäkringsbolag. Tillsammans bildade de 1994 företaget Omnison. Martin och Peter beslutade att satsa fullt ut på TakeCare. Första tiden hade man kontor i Peters kök, levde billigt och jobbade extra. De besökte sjukhus och vårdcentraler, framförallt i Stockholmsområdet och presenterade TakeCare. På Huddinge sjukhus gillade man deras idéer och såg potentialen i programmet. Tillsammans utvecklade man bl.a. funktioner för kemlabb, remiss och svar (RoS), journaltext mm. TakeCare installerades på några av de få datorer som då fanns på Huddinge sjukhus. Systemet blev snabbt populärt bland sina användare och TakeCare var snart ett system man inte kunde klara sig utan.

Ryktet om TakeCare som ett driftsäkert och användarvänligt system spred sig. Inför millenniumskiftet hade sjukhusets strategi att införa ett internationellt system stött på patrull, Omnison fick då frågan om att på relativt kort tid utveckla ett Patientadministrativt system (PAS-system). PAS-systemet levererades på utsatt tid, resten är historia som det brukar heta.

Vid sammanslagningen av Huddinge och Karolinska infördes TakeCare på hela Karolinska universitetssjukhuset, därefter har det också införts på Södertälje sjukhus m.fl. Idag är installationen på Karolinska Sveriges största installation av journalsystem. TakeCare installationen är dessutom huvudjournalsystem i hela Stockholms läns landsting. TakeCare är idag ett system både för primärvård och slutenvård.

För att kunna realisera sina stora ambitioner sökte man efter en samarbetspartner. År 2002 påbörjades ett samarbete med Profdoc AB. Omnison och Profdoc AB bildade Profdoc Care AB. Profdoc koncernen är sedan 2008 uppköpt av  tyska CompuGROUP Medical. Sedan hösten 2010 är Profdoc Care AB helägt av CompuGroup

År 2006 blev TakeCare utsett av Users Award som det mest användarvänliga datajournalsystemet på den svenska marknaden.

Stockholms läns landsting tog 2008 beslut om att införa TakeCare i hela landstinget, ett införande som pågår för fullt och som huvudsakligen beräknas vara klart 2012. Sedan maj 2010 finns Take Care i produktion som PAS-system på ett av Universitetssjukhusen i Kuala Lumpur, Malaysia. Fler införanden på andra sjukhus i Malaysia är på gång och även en installation på Borneo.

Martin Williamson och Peter Pichler som en gång skapade TakeCare finns kvar i företaget. De arbetar fortfarande som utvecklare av systemet. Det engagemang som en gång gjorde att man ville skapa världens bästa journalsystem för smartare vård, lever i allra högsta grad kvar.