Teknologin bakom

Säkerhet. Snabbhet. Tillförlitlighet. Flexibilitet.
En patient – en journal.

Det var några av de viktigaste kraven vi satte upp när vi började utveckla TakeCare. Efter omfattande analys och diskussion valde vi att basera vårt system på en för svensk sjukvård specialanpassad databas. Inom vården arbetar man nästan uteslutande med en patient i taget och söker mer sällan information om exempelvis många patienter med samma diagnos (även om det både förekommer och är möjligt i systemet). Därför är databasen specialanpassad för att vara snabb och effektiv för varje individuell patient. Databasen är integrerad i systemet och använder enbart inbyggda funktioner, vilket reducerar beroendet av externa system.

”Det är snabbt och driftsäkert. Det är mycket sällan det inte fungerat. När man jobbar på akutkirurgi har man inte tid att vänta på systemet, det skapar frustration och stress. Det finns inget sådant med TakeCare.”

Läkare Medicinakuten, Karolinska Universitetssjukhuset

Ibland får vi höra att våra konkurrenter kallar vår grundteknologi gammal, det tycker vi ekar tomt. Den inbyggda databasen gör TakeCare-systemet stabilt och säkert, överlägset snabbast och möjliggör mycket stor kapacitet. Ålder är inte nödvändigtvis negativt, inte ens i en ständigt föränderlig teknikvärld. En bra teknik är en bra teknik, oavsett hur gammal den är.

Ett bra exempel på det är Porsches legendariska 911 som fortfarande är en lysande bra sportbil. Det vi vill påvisa med Porsche-analogin är att vi, med en beprövad och bra teknologi i botten, slipper släcka bränder på grund av instabil teknik. Istället kan vi ägna våra resurser åt att, i nära samarbete med våra användare och kunder, utveckla ytterligare funktionalitet i vårt system, som redan idag är marknadens mest kompletta och bästa, om du frågar oss. Smart tycker vi. Vad tycker du?

Fakta om TakeCare-plattformen

  • Designad för miljontals journaler
  • Databasen är designad för skalbarhet
  • Data i journaler som inte används påverkar inte prestanda i journaler som är aktiva
  • Informationen i databasen är väl strukturerad och standardiserad med hjälp av den centrala termkatalogen
  • All uppgradering av programvaran kan ske under pågående drift
  • En inbyggd versionshantering uppdaterar själv klienterna
  • Dokumenterat snabba svarstider även under hög belastning
  • Plattformen är anpassad till Microsoft .NET Framework
  • Serverprogramvaran kan köras på olika operativsystem. UNIX för medelstora eller stora installationer och Windows Server för mindre installationer
  • Klienterna använder för närvarande Windows 2000, XP eller senare