Systemets delar

TakeCare är uppbyggt av moduler, baserade på en gemensam plattform.
Modulerna kan installeras och tas i drift oberoende av varandra.
Det gör det enkelt att expandera systemet, allteftersom nya krav och önskemål tillkommer.

Utöver de funktioner och moduler som beskrivs här så finns det centrala funktioner för att bland annat administrera användare och behörigheter. Gemensam termkatalog där alla termer och deras betydelse finns. Liksom möjlighet till personliga inställningar.