FAQ

Om du funderar över något som rör TakeCare eller Profdoc Care AB, är du alltid varmt välkommen att höra av dig. Vi svarar gärna på frågor eller diskuterar framtida behov av system för e-hälsa.

De frågor vi oftast får har vi samlat här. Har du någon annan kan du mejla till: takecare@profdoc.com

 • Vilken funktionalitet finns i TakeCare?
  Systemet är ett av marknadens mest kompletta system och uppbyggt av moduler så att det kan bli så litet eller stort som krävs. TakeCare täcker största delen av vårdkedjan. Från patientadministration (in- och utskrivning, ekonomi), vårddokumentation (exempelvis digital diktering, journaltext, läkemedelsjournal) till resurshantering (vårdplaner, akutliggare, väntelista, bokningar).
 • Var används TakeCare?
  Den största installationen av TakeCare är på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Där hanterar systemet drygt 2 miljoner journaler och servar 30.000 användare. TakeCare används både inom sluten- och öppenvården och både på stora och små vårdenheter.
 • Hur svårt är det att lära sig TakeCare?
  TakeCare är det enda journalsystemet i världen som fått pris för sin användarvänlighet. Vårt intuitiva användargränssnitt gör det mycket enkelt att lära sig och att använda, de för enheten viktigaste funktionerna på ett korrekt och effektivt sätt.
 • Hur fungerar uppgraderingar?
  Sedan ett decennium har TakeCare kommit med ny funktionalitet flera gånger om året.  Förnärvarande sker detta 4 gånger per år. Alla uppgraderingar har gått smidigt, även på så stora installationer som den i Stockholms Läns Landsting. Systemet har en inbyggd versionshantering som under drift förnyar server- och klientprogramvara. På så sätt tas systemet aldrig ur drift. Samtidigt säkerställs att alla klienter har samma version av programmet.
 • Går det att integrera TakeCare med andra system?
  Redan idag är TakeCare integrerat med ett 50-tal andra system, bland annat ekonomisystem, laboratoriesystem, personregister, lokala och gemensamma system och kvalitetsregister. TakeCare är förberett för att integreras mot de system som används lokalt och centralt inom sjukvården.
 • Kan alla användare se all information som finns lagrad om en patient?
  Användarnas tillgång till information styrs av behörighetsprofiler. Alla behörighetsprofiler administreras centralt. Möjligheten att dela information mellan olika enheter styrs i enlighet med Patientdatalagen (2008:335) och särskilt känslig information, eller verksamhet, kan helt skyddas från insyn.
”Tidigare fick jag springa upp till avdelningen och läsa om patienten och hitta patientens adress, nu kan jag sitta vid telefonen och när jag gör en överrapportering till nästa sjukhus så kan jag lätt ta fram all information. TakeCare styr inte mig alls i mitt arbete, det är ett bra hjälpmedel.” Användare, Stockholms Sjukhem