Landstinget Dalarna väljer TakeCare

29 december, 2010

Landstinget Dalarna har under hösten genomfört en upphandling av ett vårdinformationssystem för hela sjukvården inom länet. Valet föll på systemet TakeCare från Profdoc Care AB, ett helägt dotterbolag inom CGM koncernen.

Införandet av TakeCare påbörjas gradvis med start av 2‐3 pilotenheter efter sommaren 2011. Breddinförandet beräknas starta årsskiftet 2011– 2012 och vara avslutat under 2013.

Det känns mycket bra att vi nu är i hamn med ett avtal med Profdoc Care AB, säger Staffan Johansson, ordförande i styrgruppen för upphandlingsprojektet, samt objektsägare för landstinget Dalarnas Vårdinformationssystem. Vi har jobbat mycket intensivt med upphandlingen under hela 2010, där vi har haft ett brett deltagande från verksamheten både i kravspecarbetet som i utvärderingen av anbuden. Valet av Take Care har ett brett stöd från verksamheten, vilket borgar för en bra införandeprocess.

Vi är mycket stolta och glada över att Landstinget Dalarna har valt TakeCare som sitt framtida vårdinformationssystem, säger Martin Williamson, VD på Profdoc Care AB. I upphandlingen har slutanvändarnas krav och önskemål varit en av de utslagsgivande faktorerna. Detta är extra tillfredställande eftersom TakeCare är utvecklat med starkt fokus på användarvänligheten. Vi är övertygade om att vi tillsammans med Landstinget Dalarna kommer att genomföra ett lyckat införande och samtidigt vidareutveckla systemet ytterligare utifrån användarnas specifika behov.

TakeCare finns idag främst inom Stockholms läns landsting med mer än 30 000 användare på ca 1600 enheter och omfattar 2,4 miljoner patientjournaler i en och samma installation.

Mer information lämnas av Martin Williamson, 0708‐33 66 39.

Läs mer om TakeCare på www.profdoccare.se

Läs mer om CompuGroup Medical Sweden på www.compugroupmedical.se