Bättre kvalitetsregister med TakeCare

18 februari, 2011

Projektet Strukturerat VårdData (SVD) startade i augusti 2010 och pågår hela 2011 i samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Projektet är baserat på TakeCare, huvudjournalsystem inom Stockholms läns landsting.

Projektet syftar till att öka rapporteringen genom att ta bort dubbelarbete och extra arbetsmoment. Patienten skall även själv kunna rapportera direkt till registret.

Bo Vikström, objektägare av TakeCare i Stockholms läns landsting, föreläser om detta på årets Vitalis i Göteborg.

CompuGroup Medical är SpeakerPartner på Vitalis 2011.