TakeCare version 11.1

22 februari, 2011

TakeCare version 11.1 innehåller bland annat följande nyheter:

Blanketter och formulär

Tydligare gruppering av blanketter och formulär i ”Samtliga dokument”. Blanketterna presenteras under mappen ”Blanketter och formulär” i ett träd likt mapparna ”Beställning” samt ”Svar”. Detta innebär bland annat att användaren kan klicka på t.ex. blankettgruppen ”Försäkringskassan” för att visa samtliga blanketter som tillhör gruppen i en lista. Som tidigare kan gruppen ”Försäkringskassan” expanderas för att i sin tur explicit visa en specifik typ av blankett.

Dokument i tidsordning

Nu är det möjligt att högerklicka på en patients vårdkontakt i listan över vårdkontakter och där välja ”Visa i dokument i tidsordning”. Dokument i tidsordning kommer då att filtreras på vårdkontaktens datum.

Konsultationsärende

Nu finns möjligheten att skanna dokument från ”Svar utan beställning”.

Läkemedelsjournal

Fönster för ”Skicka recept” har ändrats utseendemässigt för ett enklare gränssnitt. Fältet för ”Arvode” samt om patienten har frikort har tagits bort på begäran, då detta inte används längre. Fönstren ”Vill du skicka recept elektroniskt till apoteket? och ”Bekräfta lösenord” har tagits bort, detta leder till 2 klick mindre.

Utsättning av läkemedel har förenklats. I fönstret som öppnas vid utsättning av läkemedel från läkemedelslistan fylls nu datum och tid automatiskt i till nuvarande tid. Som utsättningsorsak är ”Annan orsak” förvalt, denna lista får automatiskt fokus när fönstret öppnas så att användaren kan pila upp och ned för att välja rätt utsättningsorsak. Med dessa förändringar har 6 klick blivit 3.

Fältet för Max dos/dygn i en Vid behovs-ordination är numera endast numeriskt. Dosenheten för preparatet visas inom parentes och sätts automatiskt i texten för max dos/dygn i doseringsanvisningen. Vid behov att skriva text hänvisas till att göra det i doseringsanvisningen alternativt administreringsinstruktionen. Denna ändring görs för att minska risken för feltolkningar av det som angetts i fältet, vilket i sin tur minskar risken för felbehandling.

Mätvärde

Bredden på kolumnen för termnamn i mätvärdesregistrering följer med storleken på fönstret. Om mätvärdesfönstret görs större eller maximeras utökas kolumnbredden för mätvärden så att långa texter blir synliga.

TakeCare generellt

Numera är Bruksanvisningen för TakeCare åtkomlig från Bruksanvisnings-ikonen i inloggningsrutan samt fönstret ”Om TakeCare”.

Hjälp-knapp finns numera längst upp till höger i TakeCare. Härifrån når man menyvalen ”Hjälp”, ”Kortkommando” samt ”Om TakeCare”. ”Hjälp” öppnar TakeCares funktionsbeskrivningar.

Ny layout på Nytt-menyn

Nytt-menyn har fått ny gruppering. Prefix har tillkommit för Bokning, Läkemedel, Multimedia, Planering och Vårdkontakter. Journalmallar har flyttats upp överst i menyn.  Endast de journalmallar som användarens egen yrkeskategori har på vårdenheten visas . För att ändra detta går användaren som tidigare in på personliga inställningar.