TakeCare version 11.0

24 januari, 2011

TakeCare version 11.0 innehåller bl.a. följande nyheter:

Diagnosmodulen

 • Vårdenheter som använder primärvårdsdiagnoser (ICD-10 P) får tillgång till att också använda diagnosregistret ICD-10.

Digital diktering

 • Möjligheten att använda Philips gamla mjukvara för digital diktering (Speech Mike Executive) har tagits bort.

DRG/KVÅ/Produktkoder

 • Listan över Vårdkontakter kan nu förnyas med en funktionsknapp ”Uppdatera”.

Formulär och blanketter

 • Ny sökbar lista <Samtliga> har skapats för att välja Formulär där alla tillgängliga formulär finns i en lista.

Journaltext

 • Nu är det möjligt att forcera obligatoriska sökord och spara en journaltext även om inget är skrivet på sökordet.

Kalendern

 • Vissa användare har haft problem med prestanda i kalendern då de bytt datum eller resurs. Problemen har ökat ju längre TakeCare varit igång. Detta löses genom att Kalendern har fått ny metod för att rita ut grafiken. Kalendern förväntas bli mycket snabbare.
 • Kalendern har fått stöd för Gruppbokning (endast för pilotdrift).

Konsultationsärende

 • Möjlighet finns att anpassa vilka kolumner som visas i Inkorg konsultationsärende. Både översikt på skärmen samt utskrifter kan anpassas.

Kontaktrapportering

 • I Kontakttyp visas kontakttyp ”02 Oplanerat mottagningsbesök” om det finns en bokning för idag, skapad idag. Kontakttypen ”01 Planerat mottagningsbesök” om det finns en bokning för idag skapad tidigare än idag.
  Nytt är att, om ovan kriterier inte stämmer in, väljs användarens senast valda kontakttyp automatiskt.

Läkemedelsjournal

 • Fältet ”Giltigt t.o.m” i Läkemedelsordinationen och Läkemedelslistan visar numera texten ”Tillsvidare” så länge inget datum angivits.
 • Doseringshjälpen breddinförs.
 • Både ”Ordinationsvikt” och ”Vikt” visas i Ordinationsfönstret om vårdenheten valt att visa Ordinationsvikt.
 • En ny funktionsknapp för ”ApoDos” finns nu längst ned i Läkemedelsmodulen, funktionsknappen visas endast då en patient har ApoDos.

Läskopia

 • Nu är Nytt-knappen inaktiverad när en journal öppnas i Läskopia.

Patientuppgifter

 • Ny funktionalitet ger möjlighet att se patientens adress eller tillfälliga adress på en karta via Patientuppgifter.

Remiss/Beställning och svar

 • När datum för  ”Ankomst till lab” skickas i svarsfilen från Mikrobiologi Unilabs visas det i svaret i TakeCare.

Sök/välj patient

 • I vårdenhetens Patientlista är det nu möjligt att lägga till patienter i en eller flera grupper. Patientlistan kan filtreras för att enbart visa patienter ur en viss grupp.

TakeCare generellt

 • I Nytt-menyn styrs menyvalen numera av behörigheten för vårdenheten och den inloggade användaren.
 • Ny personlig inställning för vilka journalmallar som ska visas i Nytt-menyn.
 • Den generella listfunktionen Anpassa listor har nu möjlighet att ha teckenstorlek 8 vid utskrifter. Tillgängliga teckenstorlekar är därmed 8, 10, 12 och 14 där 10 är standard om inget är angivet.
 • Det generella datumfältet har införts i ytterligare moduler.