TakeCare version 10.6

13 december, 2010

Den sista TakeCare versionen för året innehåller bl.a. följande nyheter:

Kalendern
Förbättrad kontroll vid dubbel-/överlappande bokningar.

Konsultationsärende
Ny funktionalitet gör det möjligt att koppla ihop ett konsultationsärende med ett skannat dokument (gäller både vid ankomstregistrering av en pappersremiss och vid registrering av svar som inkommit på papper).

Möjligheten att skicka elektroniskt svar på en pappersremiss har tagits bort.

Mätvärde/laboratorielista
Funktionsknappen Graf har tagits bort i Nya mätvärde/laboratorielistan, istället har alternativen lagts in i menyn Åtgärd.

Mätvärden
Vid registrering av mätvärde finns det nu möjlighet att få upp en påminnelse som hjälper användaren att komma ihåg de åtgärder som ska utföras i samband med eller i anslutning till registreringen.

Vårdplanering/inskrivningsplanering
I listan för vårdplaneringar på vårdenheten har en ny kolumn lagts till. Kolumnen ”Dagar från start” visar antalet dagar som gått från vårdplanens startdatum.