TakeCare på Danderyds sjukhus

25 november, 2010

Den 23 november breddinförde Danderyds sjukhus TakeCare på hela sjukhuset. Allt har gått väldigt bra och enligt planerna. Det tillför ytterligare runt 4000 användare i Stockholms läns landstings gemensamma TakeCare-installation.

TakeCare ersätter tidigare journalsystem och flera administrativa system.