I Läkemedelsjournalen införs nu Doseringshjälp

21 januari, 2011

Funktionen för läkemedelsordination utökas i releasen av TakeCare 11.0 till att också innehålla en funktion för Doseringshjälp. Funktionen ger användaren möjlighet att ange doser i mängd verksam substans per kilo kroppsvikt eller mängd verksam substans per dos.  Mängden verksam substans översätts till den dosmängd som ska ges till patienten.