Dokumentation direkt i TakeCare

16 februari, 2011

Från och med TakeCare version 11.1 är det möjligt att nå Bruksanvisning och Funktionsbeskrivning direkt från TakeCare. Bruksanvisningen öppnas från inloggningsfönstret, vid ikonen för manual.

Funktionsbeskrivningen nås från hjälpikonen högst upp till höger i TakeCare, alternativt från funktionsknappen F1.

I förlängningen kommer modulernas hjälpavsnitt att vara direkt nåbara från de olika modulerna i TakeCare.