Användare, Stockholms Sjukhem

21 april, 2010

”Tidigare fick jag springa upp till avdelningen och läsa om patienten och hitta patientens adress. Nu kan jag sitta vid telefonen och när jag gör en överrapportering till nästa sjukhus så kan jag lätt ta fram all information. TakeCare styr inte mig alls i mitt arbete, det är ett bra hjälpmedel.”